1398 شهريور
يكشنبه
3
به وب سایت شرکت پیمان گستر چیروک خوش آمدید

شرکت پیمان گستر چیروک

شرکت پیمان گستر چیروک

درسال 90جهت ارائه خدمات وسرویس های عمرانی ومعدنی ،خدمات حمل بار وکلیه امور خدماتی و بازرگانی تاسیس وفعالیت خود را شروع نموده است.
اهم فعالیت های شرکت عبارتند از:
1-ارائه خدمات حمل کالا
2-ارائه خدمات معدنی وعمرانی ازجمله استخراج ،انتقال مواد وایجاد دپوهای مواد